Några viktiga delar i metoden CMP-healing

Vi lever i den fysiska värden och kan få värdefull hjälp från den andliga världen, som i grunden inte har med religion att göra. Det är människans påfund. Metoden kan till stora delar förklaras utifrån kvantfysik. Det är i huvudsak våra guider och skyddsänglar som hjälper oss att städa våra energisystem från alla typer av mentalt bagage. Men vi måste be om det annars får de inte gripa in.
Nu kan du även använda handrörelser med pensel på bricka eller som måleri (även kritor) för att städa och läka men också för att testa.


Pendling för healing

Motorn i CMP-healing är böner eller mantran som upprepas under hela städningen.

Pendeln är bara markör, när städningen börjar går pendeln igång. Ju starkare städbehov desto större utslag och längre tid är pendeln igång. När pendeln stannar är städningen, det vill säga healingen klar.


Pendling som testmetod

Klassisk användning av pendeln för JA-svar respektive NEJ-svar. Används för efterkontroll av effekten av städningen.

Pendeln används också till viss del i analysfasen när man väljer vad man vill läka. Men huvudsakligen följer man en omfattande men enkel och strukturerad plan för terapi- eller städprocessen.


Visualisering och målning

Visualisering används för att stänga negativa och öppna positiva morfiska fält.

För varje terapi- eller städning formuleras en affirmation som upprepas som ett mantra under cellminnesmålningen. Mantrat befäster affirmationen som ett starkt cellminne och måleriet förankrar affirmationen djupt känslomässigt - allt för att säkerställa det man vill uppnå. Detta är vår version av bildterapi.

.

 

CMP-healing, Alice Babs Gata 1B, 39360 Kalmar. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com