CMP-healing är en form av bildterapi i kombination med energipendling och böner

CMP-healing skiljer sig från bildterapi genom att hela bearbetningen och insiktsgenereringen sker under energipendlingen respektive målarprocessen.

Här används inte måleriet som ett hjälpmedel i kommunikationen med en terapeut. Du lär dig metoden för självterapi. Men om du vill kan du köpa en behandling där terapin görs åt dig.

All känslomässig smärta kring mer eller mindre traumatiska upplevelser och alla andra typer av belastningar elimineras permanent.

Genom att omvandla cellminnen och föreställningar kan du i grunden förändra oönskade egenskaper och beteenden, alternativt befria dig från t.ex. stress och ouppklarade känslor.


CMP-healing, Alice Babs Gata 1B, 39360 Kalmar. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com