Vi frågade Vittnet: Vad är det grundläggande motivet för att man ska börja med CMP-healing?

Så här beskriver Vittnet sig själv:

”Endast skaparen kan överblicka allt. Jag är endast ett vittne som betraktar, registrerar. Ja, jag registrerar, dokumenterar som ett arkiv. Man kan säga att jag är arkivarie. Inte särskilt spännande kanske, men det är min uppgift. Jag är i allt, finns i allt, kan göra bedömningar av allt, men ska endast föra allt till arkivet. Detta arkiv är det som är det stora svaret på allting.”

Sara Hedman är dotter till Bengt & Anita Persson. Sara får andlig vägledning och utbildning från ett högre väsen som kallar sig Vittnet

Vittnet har förmedlat viktiga förklaringar till vad det är som gör att cellminnesmåleriet fungerar så bra men också kunskap som lett till vidareutveckling av metoderna till CMP-healing.

Vittnet är nu en ständig följeslagare till Bengt och vägleder i t.ex. utvecklingsarbetet och under kurser och behandlingar.

Vittnets svar:

"Här får människor lära känna sig själva. Att få tag i det inom dem som kan ge glädje eller utveckling framöver. Det som de längtar efter i sin själ. Det som de vill göra i framtiden eller utveckla på olika sätt.

Metoden tar ju av, lyfter av det som sitter i vägen för det de egentligen är. Så om man lyfter av detta så är ju allt lite lättare. Det blir en tydligare och klarare kontakt till sig själv. Man hör vad man vill och mer vad man är. Så en slags inre röst kommer fram som man inte hört förut.

Det är som att tvätta bort smutsen från ett plagg och färgen kommer fram. Det blir tydligare. Man framträder tydligare inför sig själv. Det är som att lämna bilen på service. Man går lite bättre efteråt och man håller längre, ha, ha!

Det är så, att om vi inte skalar bort det som är i vägen för det som vi vill och önskar, kan vi inte förstå varför vi önskar det vi vill. Om vi inte ser oss själva kan vi ju inte veta vad vi ska önska heller. Det är som att famla i mörkret på något sätt. Vi tror att vi vill vissa saker, men är det egentligen det vi vill?

Man kan säga att vi kommer till klarhet med saker i oss själva så att vi kan leva rikare och bli helare som människor. Vår intuition kan också börja ta plats och vi kan bli mer lyhörda för våra behov.

Så det är att bli lite lyhördare för både kroppen och anden och själen. Så det är det som är meningen eller hur? Att vi inte famlar i blindo och springer på allt vi ser, utan lär oss särskilja vad som är rätt sätt att gå tillväga. Det som talar till mig och inte grannen. Vi vill ju så gärna höra till. Att tillhöra något, men vi famlar ofta bort oss och imiterar grannen istället för att hitta vår egen väg och sätt att leva, vara och tillhöra."

Den självterapeutiska effekten skapas med bön om vad man vill uppnå under healingprocessen

Du riktar bönen till min kropp och min själ och den högste som skapat mig .....Du avgör själv vad du vill lägga in i begreppet den högste, till exempel Gud (oavsett religion), det universella medvetandet, kvantfysikens nollpunktsfält eller någon annan definition på den högre kraft eller inre energi som känns bra för dig. Själva healingen svarar oftast din skyddsängel för.

CMP-healing, Alice Babs Gata 1B, 39360 Kalmar. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com