Ett bra komplement till Vedic Art

Anita och jag har gått cirka 40 kursveckor i Vedic Art under perioden 1989 till 1998, hela tiden med Curt källman som lärare, så vi har en god uppfattning om vad som skiljer cellminnesmålning och Vedic Art åt.

En av våra elever, Lisett Olsson, har erfarenhet av både cellminnesmålning och Vedic Art, så här säger hon:

"Vedic Art handlar om kreativitet. För en del om att överhuvudtaget våga måla/skapa. För den redan kreative om att komma åt djupare lager, att skapa inifrån.

Cellminnesmålning handlar om utrensning. Att lösa upp och omvandla negativa minnen som finns lagrade i kroppen. Allt skapande ger mer eller mindre den effekten, men med cellminnesmålning arbetar man medvetet och på djupet och når helt andra resultat."

Vi tycker att Lisett har formulerat skillnaden på ett utmärkt sätt. Till höger kan du få en ytlig uppfattning om vad du kan uppnå. Vill du veta mer om hur cellminnesmålning skiljer sig från Vedic Art är du välkommen att kontakta Bengt Persson via adressuppgifterna längst ned på sidan.

Med cellminnesmålning självterapi städar du bort ditt mentala skräp effektivt och lustfyllt i färg, rörelse och intention/bön

Du kan jämföra intentionen med bön eller de målbilder och den mentala träning som elitidrottare ägnar sig åt. Du väljer själv den formulering som du känner dig mest konfortabel med:

"Jag ber min kropp och min själ och ber den högste som skapat mig att ....."
alternativt
"Jag ber min kropp och alla mina inre resurser att mobilisera all kraft till att .....".

 

 

Du avgör själv vad du vill lägga in i begreppen, till exempel Gud (oavsett religion), det universella medvetandet, kvantfysikens nollpunktsfält eller någon annan definition på den högre kraft eller inre energi som känns bra för dig.

CMP-healing, Risinge 144, 386 61 Mörbylånga. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com