Genom att läka dina cellminnen kan du bli
kvitt t.ex. följande stressymptom

 

Kognitiva stressymptom
Försämrad koncentrationsförmåga
Försämrat närminne
Försämrat omdöme
Känslig för syn- och ljudintryck
Ser bara det negativa
Mindre intresserad av omvärlden
Passivitet
Blir mer ängslig
Tankeflykt
Ofta orolig

Fysiska stressymptom
Huvudvärk
Diarré eller förstoppning
Magkatarr
Illamående
Yrsel
Bröstsmärta
Hjärtklappning
Muskelspänningar
Muskelvärk
Trötthet
Kraftlöshet
Högt blodtryck
Infektionskänsligare
Allergier
Hudbesvär
Övervikt

 

Emotionella stressymptom
Ständigt dåligt humör
Lättirriterad
Svårt att slappna av
Känna sig överväldigad
Känsla av ensamhet och isolering
Nedstämdhet och depression
Allmänt olycklig
Uppgivenhet

Stressbeteenden privat
Äter mindre eller mer än tidigare
Sover för mycket eller för litet
Isolerar sig från andra
Förhalar eller försummar ansvar
Använder mer alkohol, cigaretter, droger etc.
Nervösa vanor (t.ex. nagelbitning)
Rastlöshet
Svårt att sitta still
Stressas av oförutsedda händelser

Stressbeteenden på arbetsplatsen
Missnöjdhet
Hinner inte med jobbet
Ökad övertid
Jobbar trots sjukdom
Aversion mot att gå till jobbet
Ökad risk för felaktiga handlingar
Samarbetssvårigheter
Fler konflikter
Skyller egna misstag på andra

 


En kurs i cellminnesmålning ger
dig en självterapeutisk metod för helande
och stresshantering

Du kan jämföra intentionen med bön eller de målbilder och den mentala träning som elitidrottare ägnar sig åt. Du väljer själv den formulering som du känner dig mest konfortabel med:
"Jag ber min kropp och min själ och ber den högste som skapat mig att ....."
alternativt
"Jag ber min kropp och alla mina inre resurser att mobilisera all kraft till att .....".
Du avgör själv vad du vill lägga in i begreppen, till exempel Gud (oavsett religion), det universella medvetandet, kvantfysikens nollpunktsfält eller någon annan definition på den högre kraft eller inre energi som känns bra för dig.

 

CMP-healing, Risinge 144, 386 61 Mörbylånga. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com