Cellminnesmålning är ett bra alternativ till bildterapi

Cellminnesmålning skiljer sig från bildterapi genom att hela bearbetningen och insiktsgenereringen sker under målarprocessen. Du behöver alltså inte blottlägga dina problem eller förklara vad du målat för någon som ska analysera detta.

All känslomässig smärta kring mer eller mindre traumatiska upplevelser elimineras permanent. Genom att omvandla cellminnen kan du i grunden förändra oönskade egenskaper och beteenden, alternativt befria dig från t.ex. stress och ouppklarade känslor. Du gör din egen bildterapi i en till stora delar lustfylld process.

Så här fungerar den nya målarprocessen

Vi har fått djupa och omfattande förklaringar till hur cellminnesmålningen fungerar genom ett högre väsen som kallar sig Vittnet. Här kommer ett kort men centralt utsnitt:

"Seendet på duken överstiger allt medvetande i ditt sinne. Ditt sinne är begränsat av den manifesterade världen som förtränger den eteriska impulsen som behövs för utveckling eller omvandling.

Den eteriska impulsen är fri på duken eftersom vågfrekvensen kan förmedlas i penselns rörelse. Färgen avgör graden av energi och valet av färg avgör frekvensen på läkningen.

Läkningen sker genom att duken avspeglar rörelsen, manifesterar den i rörelsen, så att duken genomsyras av tankar och av väsendets natur. Vi kallar det cellminne och det projiceras på duken.

Frigörelsen ligger i projiceringen. Även om sinnet inte förstår så får de skapande, läkande krafterna ett uttryck att förhålla sig till.

Uttrycket är en kod. Den kan läsas som en datakod men är så avancerad att ni aldrig med ert förstånd kan förstå den. Däremot kan er ande vara med i denna process. Just att anden är med är det viktiga för den har all kunskap.

Det är rörelsen, färgen och penseln som ser till att koderna i dessa minnen kan ses och uppfattas av läkeenergier som är starkare än du någonsin kan föreställa dig."

En kurs i cellminnesmålning ger dig en självterapeutisk metod i färg, rörelse och intention/bön för personlig och andlig utveckling

 

Du kan jämföra intentionen med bön eller de målbilder och den mentala träning som elitidrottare ägnar sig åt. Du väljer själv den formulering som du känner dig mest konfortabel med:

"Jag ber min kropp och min själ och ber den högste som skapat mig att ....."
alternativt
"Jag ber min kropp och alla mina inre resurser att mobilisera all kraft till att .....".

Du avgör själv vad du vill lägga in i begreppen, till exempel Gud (oavsett religion), det universella medvetandet, kvantfysikens nollpunktsfält eller någon annan definition på den högre kraft eller inre energi som känns bra för dig.

Du startar processen med en målarkurs

Vi håller regelbundet kurser i Kalmar och på sommaren veckokurser på Öland. Du kan också lära dig metoderna på distans, eller besöka en av våra handledare som lotsar dig genom processen.

 

 

CMP-healing, Risinge 144, 386 61 Mörbylånga. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com